Ojeté vozy

Kontrola, údržba a plnění klimatizací

Nevoní Vám vaše klimatizace?

Připadá Vám, že účinnost klimatizace je každým rokem nižší?

Potřebujete rychle servis klimatizace před Vaší dovolenou?


Jak poznat, že klimatizace ve Vašem automobilu potřebuje pozornost? Stačí sledovat chování při jejím provozu. Při zapnuté klimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 25°C, by se teplota vzduchu z výdechů ventilace auta měla pohybovat okolo 5-10°C a kompresor by se při volnoběžných otáčkách u většiny vozů neměl vypínat. Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru může naznačovat problém. Také by z Vaší klimatizace neměl být cítit žádný nepřijemný pach. Včasná návštěva u odborníka je v těchto případech namístě.

    Standardní servis klimatizací

- kontrola tlaku chladiva v okruhu
- kontrola funkce kompresoru a ovladačů
- odsátí případného zbytku chladiva
- vyvakuování celého okruhu
- kontrola těsnosti
- doplnění oleje do okruhu
- plnění vyčištěného chladiva, popř.doplnění novým *
- kontrola správné funkce a teploty

*Chladivo, které se z okruhu odčerpá, se v přístroji pro servis klimatizací vyčistí od  kompresorového oleje, popřípadě některých dalších nežádoucích zbytků (rez, voda-vlhkost, kal, zbytky pryže z těsnění atp.). Chladivo zbavené nečistot se zpátky vrací s příměsí nového kompresorového oleje do systému klimatizace vozidla a doplní se pouze rozdíl množství chladiva do výrobcem předepsané hodnoty. To znamená, že zákazník hradí pouze rozdíl množství chladiva, které se doplní do předepsané hodnoty

- dezinfekce vzduchotechniky
- výměna kabinového (pylového) filtru

Mezi nejčastější závady klimatizací v automobilech patří úniky chladícího média z okruhu klimatizace. Snaha výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace. Někteří výrobci uvádí jako přijatelný unik až 30% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice. Další významnou kategorií poruch jsou závady kompresorů. Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje. I zde se setkáváme velmi často s tím, že například po výměně poškozeného chladiče nebylo provedeno doplnění oleje a následně došlo k vážnému poškození kompresoru.

Jestliže Vaše klimatizace v autě nefunguje (nechladí) nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností je to způsobeno únikem chladícího média z okruhu. V tomto případě nemá smysl přemýšlet o novém naplnění, jak je Vám doporučováno od naprosté většiny "odborníků z pneuservisů apod.", jejichž jedinou znalostí v tomto oboru je právě naplnění okruhu klimatizace chladivem. Jestliže klimatizaci necháte pouze znovu naplnit chladícím médiem, neodstraní to její závadu, ale pouze důsledek. A proto můžete velmi brzy očekávat snížený účinek klimatizace nebo její úplné selhání, opět z důvodu úniku chladícího média. V takovýchto případech je nezbytné nejdříve zjistit přesné místo úniku média z klimatizace, tento únik zastavit a až poté, co bude okruh klimatizace utěsněn, může být naplněn chladícím médiem.

Jak předejít zbytečným výdajům?Držte se pokynů výrobců klimatizací!

 

Výrobci doporučují zkontrolovat systém minimálně jednou ročně

Jak by měla vypadat údržba Vaší autoklimatizace?

Každých 12 měsíců:

- zjistit stav nečistot (hmyz, listí apod.) nebo poškození kondenzátoru

- kontrola případných netěsností pomocí detekční kapaliny a ultrafialové

- vyměnit pylové filtry a filtry vzduchu ve vnitřním prostoru

- nasávací mřížky snímačů vnitřní teploty zbavit prachu

- dezinfikovat výparník

Každých 24 měsíců:

-  vyměnit kartuši vysoušeče

-  odsát chladící prostředek

-  doplnit chladící prostředek na správné množství

 

A na závěr pár užitečných rad:

1. Zamlžení nebo námraza na oknech

Zapněnte klimatizaci, ventilátor na vysoké otáčky a nastavte ovládání rozdělování vzduchu na Defrost nebo na symbol čelního skla. Nepřepínejte na vnitřní oběh vzduchu, protože vlhký vzduch by jen cirkuloval uvnitř vozu a vlhkost by se srážela na oknech. Zároveň zapojte vyhřívání zadního skla.

2. Opakující se srážení vlhkosti na sklech

Jedná se především o chvíli, kdy se automobil po delší době stání opět rozjede. Hodně k tomu přispívá nejenom vysoká vzdušná vlhkost, ale také vlhké oblečení, obuv, deštníky, zanešená sněhová nadílka atd. Doporučujeme několik minut před ukončením jízdy vypnout klimatizaci, nastavit vnitřní teplotu na vnější a ventilátor topení nechat běžet na nejnižší stupeň.

3. Teplota ve stojícím voze v letním období se přiblíží 70° C

Před jízdou je potřeba otevřít všechna okna. Ventilátorem puštěným na plný výkon vyfoukejte horký vzduch. Dále klimatizaci nastavte na nejnižší stupeň chlazení a po maximálně jedné až dvou minutách okna zavřete. Pak přepněte na vnitřní oběh, abyste cirkulující vzduch ochladili - to už ale při přepnutém ventilátoru na nejnižší výkon. Asi po 20 minutách přepněnte na přívod čerstvého vzduchu a vzduch ve voze se obnoví. Vzduchové výdechy nastavte spíše nahoru pod heslem "chladná hlava, nohy v teple".

4. Zdraví především

U automatické klimatizace se ze zdravotních důvodů doporučuje volba teploty mezi 20°C až 24°C. To je optimální. Kvůli nebezpečí nachlazení by neměla vnitřní teplota ve voze klesnout pod 18°C. Když si někdo kvůli rychlejšímu zchlazení vnitřku vozidla navolí 18°C místo třeba 20°C, neznamená to, že by se interiér ochladil dříve, nýbrž za delší dobu. Jinak platí zásada, že se ochlazený vzduch nesmí hnát přímo na tělo. Pak opravdu hrozí lokální podchlazení, bolesti svalů, případně ztuhlá šíje. Při maximálním výkonu může být teplota z výdechů foukaného vzduchu i pod +4°C!

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat.

  • Tel.: +420 573 397 424

Sociální sítě

Najdete nás na sociálních sítích.
Jste zde: Home Ojeté vozy Ojeté vozy Nabídka služeb Servis Kontrola, údržba a plnění klimatizací