Servis

Záruka mobility

Záruka mobility po dobu životnosti vozidla

Co to pro Vás znamená? Především pocit jistoty při cestování Vaším vozidlem. Pokud se Váš vůz stane během cesty z důvodu jakékoli neočekávané poruchy nepojízdným, budou Vám kdekoliv a v jakoukoli dobu poskytnuty následující služby:

 • příjezd servisního vozu na místo poruchy
 • pokud nedojde ke zprovoznění vozidla na místě poruchy odtažení do nejbližšího autorizovaného servisu Škoda
 • nebude-li oprava provedena tentýž den nacházíte-li se ve větší vzdálenosti než 30 km od místa Vašeho bydliště, může aurizovaný servis Škoda v případě potřeby zajistit pro posádku vozidla ještě některou z následujících služeb:
  • náhradní dopravu (autobus, vlak aj.)
  • zapůjčení náhradního vozidla (max. na 3 dny)
  • přenocování v hotelu na 1 noc (bez stravování)
Všechny tyto služby Vám budou poskytnuty bezplatně. Dojde-li však k zastavení vozidla vlastní vinou (např. nedostatek paliva) nebo násilnými vnějšími vlivy (např. defekt pneumatiky, poškození, havárie), budou Vám výše uvedené služby vyúčtovány. Pokud již vozidlo není v záruční době, bude Vám vyúčtována i vlastní oprava.

Jak je možno při neočekávané poruše přivolat pomoc?

V České republice

Pokud nastane porucha na vozidle v běžně pracovní době, tj. zpravidla od 7.00 do 16.00 hodin, volejte pokud možno přímo nejbližší autorizovaný servis Škoda. Jeho telefonní číslo najdete v "Seznamu opraven", který je dodáván s každým vozidlem.

Nejrychlejší služby Vám poskytnou aurizované servisy vybavené vozidlem Škoda SERVICE Mobil, které jsou v "Seznamu opraven" označeny symbolem vozidla.

V těchto případech můžete kdykoli volat na mobilní telefon službu konajícího mechanika.

Mimo běžnou pracovní dobu nebo o víkendu a svátcích volejte bezplatně centrálu "Škoda Assistance" na telefonním čísle: 800 120 000.

Na tuto centrálu volejte samozřejmě i v případě jakýchkoli problémů při spojení s nejbližším servisem Škoda.

Centrála "Škoda Assistance" je Vám k dispozici 24 hodindenně 365 dní v roce a kdykoli Vám zprostředkuje potřebnou pomoc.

Při volání pomoci mějte vždy s sebou "Servisní knížku" příslušného vozidla. Telefonicky je třeba poskytnout následující údaje:
 • jméno a adresu majitele vozidla (příp.řidiče)
 • registrační značku a barvu vozidla
 • typ a výrobní číslo vozidla
 • stručný popis poruchy
 • přesné určení místa odstaveného vozidla

V zahraničí

V případě jakýchkoli problémů volejte na centrálu "Škoda Assistance" v České republice na telefonní číslo: +420 1200 nebo +420 261 104 666.

Pracovníci centrály Vám zprostředkují potřebnou pomoc a ochotně Vám pomohou vyřešit nepříjemnou situaci.

Jsou tyto služby opravdu bezplatně poskytovány po celou dobu životnosti vozidla?

Ano, za předpokladu, že budete plnit podmínky péče o vozidlo uvedené v "Servisní knížce" Vašeho vozu. Především to znamená dodržování intervalů servisních prohlídek a provádění všech záručních i pozáručních oprav u Vámi zvoleného autorizovaného servisu Škoda. Provedení pravidelné servisní prohlídky a případných doporučených oprav Vám bude potvrzeno v "Servisní knížce", a tím se Vám záruka mobility automaticky prodlužuje vždy do další předepsané servisní prohlídky. Důležitým podkladem pro prokázání oprávněnosti těchto služeb je proto "Servisní knížka" příslušného vozu, kterou mějte v každém případě s sebou. V případě její ztráty se obraťte na váš autorizovaný servis Škoda, který zařídí případné vystavení duplikátu.

Pokud při cestě v zahraničí zaplatíte v případě poruchy některou ze služeb záruky mobility přímo na místě, budou Vám tyto náklady po návratu do ČR Vaším obchodníkem po předložení účtu proplaceny.

Co dělat v případě dopravní nehody v tuzemsku?

Centrálu "Škoda - Assistance" můžete v tuzemsku volat také v případě nepojízdnosti vozidla z důvodu havárie nebo jiných vnějších vlivů (vyšší moc, vandalské poškození, vykradení apod.). Pracovníci centrály Vám v této nepříjemné situaci poradí, jak dále postupovat, a zprostředkují Vám potřebné služby, např. odtah havarovaného vozu do autorizovaného servisu Škoda, zajištění náhradní dopravy apod. Poradenská služba a zprostředkování požadovaných služeb je zcela bezplatné. Poskytnuté služby, které nejsou kryty pojištěním, budou z Vaší strany uhrazeny.

Opravy havarovaných vozidel směřujte do autorizovaných servisů Škoda, které jsou schopny zajistit opravu na nejvyšší technické úrovni za použití Škoda originálních dílů a využití nejmodernější schválené opravárenské a diagnostické techniky. Pracovníci autorizovaných servisů Škoda Vám také vyřídí veškeré náležitosti opravy vozidla s Vaší pojišťovnou.

Vážený zákazníku, přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s vozidlem Škoda a věříme, že těchto služeb budete muset využít opravdu pouze výjimečně.

Vysoká technická úroveň a kvalita vozidel Škoda je toho zárukou.

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat.

 • Tel.: +420 573 397 424

Sociální sítě

Najdete nás na sociálních sítích.
Jste zde: Home Servis Záruka mobility